Splošni pogoji poslovanja e-trgovine

CENE izdelkov so v evrih (€) in že vključujejo DDV po 22% oziroma 5% stopnji (literatura).

POPUSTI za ročno izdelane voščilnice (razen unikatnih):
nad   50 kosov           5%
nad 150 kosov         10%
nad 500 kosov         15%
pri naročilu do 31.10.2022 – dodatnih 5%
 
količinski POPUSTI za tiskane voščilnice:
nad    300 kosov        5%
nad 1.000 kosov      10%
 
Navedeni popusti NE VELJAJO za izdelke ostalega programa. Količinski popust za izdelke iz ostalega programa se določajo individualno in jih stranki opredelimo v ponudbi oz. predračunu.  
 
NAROČILA sprejemamo na osnovi naročilnice, ki mora vsebovati vse zakonsko določene elemente ter vrsto in število naročenih izdelkov.
 
Na željo kupca lahko organiziramo tisk logotipa ali reklamnega sporočila in ceno tega opredelimo v ponudbi oz. predračunu.
 
Za posebna naročila se cena in drugi pogoji oblikujejo po dogovoru v obliki pisne ponudbe.
 
ROK DOBAVE: 10 delovnih dni, po ponudbi ali po dogovoru.
 
NAČIN DOBAVE: v kolikor ni drugače dogovorjeno, fizičnim in pravnim osebam pošiljamo izdelke s hitro pošto in jim zaračunavamo pavšalni znesek v višini 3,00€ z DDV. Naročene izdelke, katerih skupna (bruto) teža ne presega 1000g in so plačani po predračunu kot »priporočeno pošto« dobavljamo preko podjetja Pošta Slovenije d.o.o.. V tem primeru stroške poštnine zaračunavamo na osnovi aktualnega cenika Pošte Slovenije d.o.o., vendar ne več kot 3,00€ z DDV.

 

Za dobave na naslove izven slovenskih meja, strošek poštnine obračunavamo:

20€ z DDV za države (Albanija, Andora, Belorusija, BIH, Gruzija, Islandija, Lihtenštajn, Makedonija, Moldavija, Monako, Norveška, Rusija, San Marino, Kosovo, Švica, Turčija, Ukrajina, Vatikan, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija)

17€ z DDV za države (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, Ciper)

12€ z DDV za države (Črna gora)

10€ Z DDV za države (Srbija)

8€ z DDV za države (Hrvaška)

 

Vsem strankam omogočamo tudi brezplačni prevzem naročenega blaga v katerem koli Centru Sonček ali centralnem skladišču Zveze Sonček so.p..

 

IZDAJA RAČUNA: Ob dostavi naročenih izdelkov kupcu pošljemo tudi račun. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene izdelke ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 ODSTOP OD NAKUPA je skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov za fizične osebe, ki opravijo nakup na daljavo mogoč v štirinajstih dneh od dneva dobave naročenega blaga. Odstop izvedejo tako, da na e-naslov prodaja@soncek.org sporočijo, da odstopajo od nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe s sporočilom na prej navedeni e-naslov, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v tridesetih dneh po poslanem sporočilu. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.


Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.
 

Pravnim osebam omogočamo PLAČILO na osnovi izdane fakture. Rok plačila je praviloma 15 dni po izstavitvi računa, na osnovi dogovora pa je lahko tudi drugačen. Za fizične osebe je plačilo z gotovino. Vsem strankam omogočamo tudi plačilo na osnovi izdanega predračuna.  
 

Za zamujeno plačilo zaračunavamo z zakonom določene zamudne obresti. Dobavljeno blago ostaja naša last dokler v celoti ni plačano.
 

SODNA PRISTOJNOST: vse spore rešujemo sporazumno, če to ni možno, je pristojno Gospodarsko sodišče v Ljubljani.

Zveza SONČEK so.p. je zavezanec za DDV, naša davčna številka je 13876970,
TRR pri NLB d.d.: 02085-0017410410, TRR pri Novi KBM d.d.: 04302-0000350542, TRR pri SKB d.d.: 03135-1000014841.
Naslov: Zveza Sonček, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana.
Telefon: 01 23 11 058, faks: 01 56 86 075, e-pošta: prodaja@soncek.org.

Cenik velja od 1. 7. 2022 dalje!
                                                                      

Direktor Zveze Sonček so.p.
Iztok Suhadolnik